...:: w w w . s p w r o n i a w y . d l . p l ::...          IMIENINY:
 
 
 
 
 
 
 
  SZKOŁA WCZORAJ

"...kto nie dąży do rzeczy niemożliwych, nigdy ich nie osiągnie..."

(Heraklit)

 

 

 

 
 

POCZĄTKI SZKOŁY WE WRONIAWACH I JEJ ROZWÓJ ORGANIZACYJNY.


   

 Szkoła ludowa jaka utworzyła się na terenach Wielkopolski w czasach księstwa Warszawskiego nie dotarła do Wroniaw. Ludzie nie przywiązywali wagi do wykształcenia. Dla nich liczyła się tylko ziemia i to co urodziła.
  
 Początki i rozwój szkoły przed I wojną światową.
      Jako pierwszy kształceniem dzieci wiejskich zainteresował się hrabia Broel Plater,
  który został właścicielem wsi, kiedy ożenił się z córką hrabiego Gajewskiego. Mieszkańcy byli bardzo zadowoleni ze swego położenia. Ich życie koncentrowało się wokół własnych gospodarstw. Właściciel wsi nie tylko dbał o tereny przy pałacu ale postarał się o rozpowszechnienie edukacji między mieszkańcami Wroniaw. W jednej z chat przy pałacu urządzono szkołę. Jeden z lokai p. Bartoszewicz uczył dzieci chłopskie liczyć, pisać i czytać. Po spaleniu owego budynku, baron Plater utworzył nową szkołę, która znajdowała się na terenie dzisiejszego gospodarstwa pani Papelbaum. Dom stoi do chwili obecnej przy drodze wylotowej do Solca. W późniejszym czasie właściciel Wroniaw nadał wsi tereny pod nową szkołę przy dzisiejszej ulicy Dworcowej.
      Oddanie nowego budynku szkolnego do użytku nastąpiło w 1898 roku. Szkoła posiadała 3 izby lekcyjne i 2 mieszkania dla nauczycieli.
      Rok 1924 kierownictwo szkoły objął p. Szałankiewicz, którego potem zastąpił p. Rejdych, w nauczaniu dzieci pomagali mu : p. Zieleczyński, W. Binder, W. Zielewicz.
 Rok 1927 zmiana w dyrekcji szkoły. Kierownikiem zostaje p. Andrzej Rzanny a krzewieniu wiedzy pomagają mu p. Hejnałowa i p. Wiewióra. Trzy lata później szeregi grona zasiliły: p. Ewa Cichoszewska, p. Olga Smereczyńska i p. Helena Białaczowska. Zaczęto upiększać teren wokół szkoły, obsadzono go wokół akacjami i przygotowano teren pod ogródek szkolny.
      Niestety wybuch II wojny światowej przerwał sielankę szkolną. Dopiero wiosną 1945 roku powraca Kierownik szkoły p. Andrzej Rzanny i od 1 marca rozpoczyna działalność dydaktyczną. Do szkoły zgłaszają się nauczyciele : Adam Pawłowski, Kazimierz Stasiński, Helena Dębicka, Ewa Cichoszewska (później Cichoszewska – Gortat), Maria Trzeciakiewicz.


Absolwenci :
1.  Adam Pawłowski – zm. Ks. Prałat
2. Jerzy Rzanny – zm. inż. Budowy silników samolotowych, absolwent Politechniki Wrocławskiej, dyr.   POM- u w Wolsztynie, zastępca dyr. Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Pile, zastępca dyr. Odlewni Żeliwa w Śremie
3. Tomasz Lesiński – zm. dr nauk Rolniczych, Akademia Rolnicza w Olsztynie
4. Kazimierz Świniarek – zm. dyr. Szkoły Podstawowej w Kaszczorze
5. Kazimiera Rozynek – zm. absolwentka Liceum Pielęgniarskiego, Państwowa Opieka Społeczna w Poznaniu
6. Ryszard Jokiel – pracownik Akademii Rolniczej w Poznaniu
7. Małgorzata Zielińska – mgr filologii polskiej
8. Ludgarda Wieczorek – mgr ekonomii
9. Arleta Prządka – dyr. Biblioteki Publicznej w Wolsztynie
10. Beata Joksz – Skibińska – mgr NPWP
11. Iwona Witkowska – mgr NPWP
12. Danuta Walkowiak – mgr filologii rosyjskiej
13. Anna Polanowska – Zakon Franciszkanek Serca Maryi
14. Witold Adamczak – absolwent Wyższej Szkoły Inżynieryjnej w Zielonej Górze
15. Arkadiusz Gortat – absolwent Uniwersytetu Poznańskiego, licencjat – informatyk
16. Lidia Kominiarczyk – mgr plasyk
17. Magdalena Mielcarek – mgr NPWP
18. Artur Mielcarek – inż. elektryk
19. Bartosz Kozanecki – absolwent Politechniki Poznańskiej, wydział maszyn

 
 
 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

  KONTAKT:  
 
Szkoła Podstawowa we Wroniawach
ul. Dworcowa 33
64-200 Wroniawy

spwroniawy@op.pl 

068 384 16 22

   
   
 
 
 
 
 


 online: 3 copyright by ValduŚ